ZADNJE NOVICE IN OBVESTILA

(2.10.2019): Obvestilo KME doktorandom:

Doktorat je najvišji akademski naziv, za pridobitev katerega je potrebna izdelava doktorske naloge, ki je samostojno znanstveno raziskovalno delo s svojo izvirno znanstveno idejo in naslovom. Doktorand mora z obliko in vsebino vloge dokazati, da je sam raziskovalno sposoben doseči znanstveni naziv. Potem je tudi njegov naziv etično ustrezen. Stališče Komisije RS za medicinsko etiko je, da vsak doktorand vloži samostojno vlogo v ocenjevanje na KME.

(5.9. 2019): Naslednja redna seja bo 15. oktobra 2019.

(20.2. 2019): Objavljamo posodobljeno verzijo (18.2. 2019)  navodil za pripravo vlog, dopolnitev, amandmajev in poročil za presojo etične ustreznosti raziskovalnih predlogov.