O KOMISIJI ZA MEDICINSKO ETIKO

Komisija republike Slovenije za medicinsko etiko je posvetovalno telo ministra za zdravje, ki obravnava vprašanja s področja medicinske etike in deontologije ter daje soglasja, mnenja in pojasnila o posamičnih vprašanjih s tega področja. Pristojna je izključno za opredelitve o etičnih vprašanjih, ki so pomembna za poenotenje etičnih praks na nivoju države. Predsednika in člane komisije imenuje minister za zdravje med izkušenimi in uglednimi strokovnjaki s področja medicinskih, farmacevtskih, psiholoških, pravnih, socioloških in humanističnih strok ter s področja deontologije in predstavniki laične javnosti. Mandat komisije traja štiri leta in se po preteku lahko obnovi.

...na prvo stran