SEJE KOMISIJE ZA MEDICINSKO ETIKO

Komisija zaseda enkrat mesečno, razen v izjemnih primerih. Zaradi številnih obveznosti njenih članov se seje, ki prekoračijo časovni okvir, včasih izvedejo v dveh delih. Iz različnih razlogov pa občasno pride tudi do izrednih sej. Seje potekajo v prostorih Medicinske Fakultete v Ljubljani.

Naslednja redna seja bo 19. februarja 2019

Seznam sej v letu 2018:

                 prisotni člani

  obravnavane vloge
sklepi
11.12. 2018 – 279. seja
20.11. 2018 – 278. seja
23.10. 2018 – 277. seja
18.9. 2018 – 276. seja
21.8. 2018 – 275. seja
17.7. 2018 – 274. seja

12.6. 2018 – 273. seja

15.5. 2018 – 272. seja
11.4. 2018 – 271. seja (nadaljevanje)
10.4. 2018 – 271. seja
20.3. 2018 – 270. seja (nadaljevanje)
13.3. 2018 – 270. seja
20.2. 2018 – 269. seja pregled vlog 20.2. 2018
17.1. 2018 – 268. seja

… na prvo stran