SEMINARJI, PREDAVANJA

(13.2. 2019): Prezentacije s seminarja o zdravstveni etiki za člane slovenskih komisij za medicinsko etiko z 31.1. 2019:

Ženevska in Helsinška deklaracija – prof. dr. Marjeta Terčelj;

Deontologija v luči dr. Jožeta Trontlja – prof. dr. Jože Balažic;

Evtanazija – prof. dr. Borut Ošlaj;

Etična načela raziskovanja v medicini – prof. dr. Pavel Poredoš;

Dobra klinična praksa – prof. dr. Matjaž Jereb;

Načela etičnega ocenjevanja – prim. Dušica Pleterski Rigler; doc. dr. Božidar Voljč;

Oviedska konvencija in druge mednarodne listine – doc. dr. Urh Grošelj;

Pomanjkljivosti raziskovalnih vlog in statistika prejetih zadev v letu 2018 – Marija Lap; Maja Žejn;

Predstavitev navodil za pripravo vloge in način dela KME RS – prim. Dušica Pleterski Rigler;

Prenova kodeksa zdravniške etike – Matjaž Zwitter;

Pristojbine KME v Sloveniji in Evropi – doc. dr. Božidar Voljč;

Pristojnosti republiške KME in področnih komisij – prof. dr. Matej Cimerman;

Uredba EU 16.4. 2014 o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES

– Nada Irgolič, mag. farm, spec.;

Zgodovina etičnega ocenjevanja in slovenska KME – doc. dr. Janez Primožič; Tone Žakelj

(9.1. 2019): Program seminarja o zdravstveni etiki za člane slovenskih komisij za medicinsko etiko – 31. januar 2019

(17.5. 2018): Javno predavanje z naslovom “Evtanazija – uvod v problematiko in njena kritična presoja“. Predavatelj bo prof. dr. Borut Ošlaj,  predavanje bo 28.5. 2018 ob 18. uri v mestni knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana.

 

 

… na prvo stran